DRONY NA MÍRU

Výroba a pronájem aerodynamických dronů

Naše drony se vyznačují energetickou úsporností, vysokou bezpečností a delší doletem. Vyvíjíme nový typ dronu se špičkovým řídícím software. Důležitým aspektem je důraz na uživatelskou přívětivost, tak aby byl dron v plné kapacitě využitelný k potřebám našich zákazníků.

Ikona
ENERGETICKY ÚSPORNÉ
Ikona
VYSOKÁ BEZPEČNOST
Ikona
VÝRAZNĚ DELŠÍ DOLET
Ikona
ŠPIČKOVÝ SOFTWARE

Letecké práce

Zemský povrch v maximálním detailu.
Speciální kamery nám umožňují nahlédnout pod povrch, vypočítat kubatury nebo identifikovat zárodky nemocí živých organismů dříve než zkušené lidské oko.

Využíváme profesionální drony Parrot a DJI Mavic 2 Enterprise Advanced - aktuálně nejpokročilejší dron s termokamerou ve své kategorii.

Flight
DJI Mavic 2 Enterprise Advanced
4x losless zoom
Rozlišení termokamery 640 x 512 px
16 násobný digitální IR zoom
Rozlišení fotografií 48 Mpx
Přesnost +-2°C
Obrazová frekvence 30 Hz

NABÍZÍME TYTO SLUŽBY

Mapování a měření pomocí RGB kamer
Dropdown
 • Pasportizace majetku
 • Krajinné mapy
 • Sledování povrchových změn
 • Výpočet kubatur
 • Zaměřování
Monitoring a inspekce pomocí termo a multispektrálních kamer
Dropdown

Precizní zemědělství

 • nedostatek vláhy a živin
 • aplikace hnojiv
 • mapování chorob

Energetika

 • úniky tepla a kapalin,
 • inspekce solárních panelů a větrných elektráren
 • revize vedení

Ekologie

 • Znečištění ovzduší
 • Mapování vodních toků
 • Změny v krajině a nepřístupných oblastech

Lesnictví

 • Mapování zdraví lesů a porostů
 • Sčítání zvěře
 • Výpočet objemů dřeva
 • Zasažení kůrovcem

Odpadové hospodářství

 • Monitoring skládek

Stavebnictví a architektura

 • 3D mapy
 • Zaměřování

ODBORNÉ ANALÝZY
A INŽENÝRSKÉ VÝPOČTY

Přesné a rychlé výsledky ze získaných leteckých dat. Kombinujeme inženýrství a analytické metody s daty získanými z monitoringu a satelitů. Vlastníme potřebné sofware a know-how ke komplexním výpočtům.

PŘÍKLADY ANALÝZ

Analýza 1

VODA A VODNÍ PLOCHY

Výstavba přehrad, nádrží, vodních koryt. Umíme díky geometrickým datům a datům ze satelitu zmapovat statickou hladinu i simulovat dynamický pohyb vlny při narušení stavby nebo přírodních katastrofách a tak identifikovat ohrožené oblasti.

Analýza 1

PROUDĚNÍ VZDUCHU

Stavba komínů: simulujeme rozptyl částic znečištění a jejich dopad na okolní zástavbu. Plánujete stavbu větrných elektráren? Vypočítáme optimální rozmístění větrných elektráren v prostoru na základě analýz proudění větru.

Analýza 1

TERMÁLNÍ ANALÝZY

Metoda termálních analýz měří fyzikální, mechanické a termodynamické změny, které probíhají pod vlivem změny teplot a zatížení. Díky nim můžeme určit, za jakých teplot se objeví významné změny na tělesech a povrchu.